ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

"Black Beauty: Exclusive Satin Silk Sequence Gown with Fancy Pattern and Tassel Detailing - Perfect for Parties, Weddings, and Special Events

"Black Beauty: Exclusive Satin Silk Sequence Gown with Fancy Pattern and Tassel Detailing - Perfect for Parties, Weddings, and Special Events

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

👗Introducing our exquisite Sequence Gown Collection, crafted to captivate every eye at upcoming parties, weddings, or events. With an array of 11 stunning colors to choose from, each gown promises exclusivity and elegance, reserved only for our cherished customers who value the essence of quality craftsmanship.

👗 Fabric Detail:👗  

👗Gown Fabric: Immerse yourself in luxury with our Heavy Satin Silk Gowns adorned with intricate Fancy Sequence work. The neckline boasts a chic cut with elaborate patterns, exquisitely stitched to perfection. Featuring a lavish 6-meter flair, these gowns come with fancy full sleeves and meticulous finishing touches. Complete with a satin belt to accentuate the waist, each gown is adorned with a dori and tassels, along with a convenient zip attachment for easy wear.

👗Gown Inner: Ensuring comfort without compromising style, our gowns are lined with soft Micro Cotton fabric that extends up to the bottom, providing a seamless experience from within. 

👗Gown Length: Ranging from 52 to 55 inches, our gowns offer a graceful silhouette that complements every body type.

👗Gown Size: Available in XS (34), S (36), M (38), L (40), XL (42), XXL (44), and XXXL (46) sizes, ensuring a perfect fit for every discerning individual.

👗Elevate your wardrobe with our Master Series Sequence Gowns, where beauty meets sophistication in every stitch. Embrace timeless elegance and make a statement wherever you go.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ