ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

"🌸 Blooming Purple Sequins Lehenga Choli Set - Designer Faux Georgette Ensemble"

"🌸 Blooming Purple Sequins Lehenga Choli Set - Designer Faux Georgette Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 12,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Unstitched)

🌟 Elevate Your Ethnic Glamour with our Designer Faux Blooming Lehenga Choli Collection! 💃🏻

👗 Stunning Ensemble:

 • Lehenga crafted from Faux Blooming Georgette adorned with intricate Sequins Embroidery for a mesmerizing look.

 • Length: 42'', Waist: 42'', Flair: 3.5 Mtr, ensuring a graceful silhouette.

 • Inner lining crafted from soft Cotton for utmost comfort.

 • Features a Chain Attached Closure with Dori Latkan for added charm.

 • Stitched with precision, including Can-Can and canvas for a perfect drape.

👚 Versatile Blouse:

 • Unstitched Blouse made from Faux Blooming Georgette, embellished with Multi Embroidered Sequins Work, offering endless styling options.

 • Length: 1 MTR to customize as per your preference.

🧣 Elegant Dupatta

 • Dupatta crafted from Faux Blooming Georgette, featuring exquisite Sequins Multi Embroidered Arco Work, adding a touch of sophistication.

 • Length: 2.25 Mtr, allowing versatile draping styles.

🎨 Captivating Colour:

 • Available in a mesmerizing Purple hue, perfect for festive occasions and celebrations.

💼 Lightweight & Premium Quality

 • Weighing just 1.3 KG, this ensemble offers effortless grace without compromising on quality.

Indulge in the timeless elegance of our Designer Faux Blooming Lehenga Choli Set, a quintessential addition to your ethnic wardrobe! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ