ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"🌟 Vibrant Orange Festival Lehenga Choli Set | Exquisite Embroidery and Comfortable Fit | Perfect for Celebrations! 🌈"

"🌟 Vibrant Orange Festival Lehenga Choli Set | Exquisite Embroidery and Comfortable Fit | Perfect for Celebrations! 🌈"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stiched)
Select Choli Size(Fully Stitched)
Color

Introducing Our Exquisite Festival Lehenga Choli Collection! 🌟

👗 Choli:

 • Fabric: Luxurious Chinon

 • Work: Intricate Embroidery Thread Work

 • Inner: Comfortable Micro Cotton

 • Color: Vibrant Orange

 • Size: M up to L (fully stitched), XL up to XXL (fully stitched)

👗 Lehenga:

 • Fabric: High-quality Chinon

 • Inner: Soft Micro Cotton for all-day comfort

 • Work: Stunning Embroidery Thread Work

 • Flair: 3.50 Meter for an elegant twirl

 • Size: Free Size - Fits up to a Max 44-inch waist

👗 Dupatta:

 • Fabric: Elegant Chinon

 • Size: 2.30 Meter for graceful draping

 • Work: Beautifully Embroidered to complement the ensemble

Key Features:

 • Perfect ensemble for festive occasions

 • Exquisite embroidery adds a touch of sophistication

 • Fully stitched Choli for hassle-free wear

 • Free-sized Lehenga for a versatile fit

 • Dupatta with intricate detailing for a complete look

🌈 Why Choose Our Festival Lehenga Choli?

 • Crafted from premium materials for durability

 • Elegant design for a timeless appeal

 • Versatile sizing to accommodate various body types

 • Comfortable and stylish, making it perfect for celebrations

 • Each piece is a work of art, meticulously designed for your special moments

Elevate your festive wardrobe with our Festival Lehenga Choli collection – where tradition meets contemporary elegance! 💖👗✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ