ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

🌟 "Radiant Elegance: Embroidered Faux Georgette Party Wear Set" 🌟

🌟 "Radiant Elegance: Embroidered Faux Georgette Party Wear Set" 🌟

નિયમિત ભાવ Rs. 3,749.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,749.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Top Size (Fully Stitched)
Bottom Size (Fully Stitched)
Color

👗 Glamorous Faux Georgette Party Wear Set

Elevate your style with our latest collection of designer party wear sets, crafted to perfection for your special occasions.

🌟 Top Fabric: Luxurious Heavy Faux Georgette adorned with exquisite 3 mm Sequin Embroidery, Rivet Moti Work, and Fancy Latkan. Designed with full sleeves for added elegance.

🌟 Top Inner: Soft Micro Cotton for comfort all day long.

🌟 Top Length: Flaunt a graceful 44-45 inches, perfectly tailored to fit up to size 42 XL, with a free size option for XXL-44. Fully Stitched for hassle-free wear.

🌟 Bottom Fabric: High-quality Heavy Micro Cotton featuring delicate Sequence Embroidery Work and an elastic waistband for a snug fit.

🌟 Bottom Length: A chic 39 inches, fully stitched and available in a free size. 

🌟 Dupatta Fabric: Sumptuous Heavy Faux Georgette embellished with 3 mm Sequence Work, Real Mirror Hand Work on all sides, Rivet Moti Work, and adorned with a Fancy Latkan for a touch of sophistication.

🌟 Dupatta Length: A generous 2.20 meters for versatile styling options. 

⚖️ Weight: 900 grams of sheer elegance and finesse.

Indulge in the luxury of our premium designer set, meticulously crafted to make you stand out in every celebration. Add this exquisite ensemble to your wardrobe today!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ