ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"🌟 Graceful Jacquard Festival Lehenga Choli Ensemble: Fully Stitched, Free Size, and Elegant Crochet Dupatta! 🛍️✨"

"🌟 Graceful Jacquard Festival Lehenga Choli Ensemble: Fully Stitched, Free Size, and Elegant Crochet Dupatta! 🛍️✨"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size
Select Choli Size
Select Color

👗💌 Introducing Our Exquisite Festival Readymade Lehenga Choli Collection! 👗💌

Elevate your festive wardrobe with our stunning Festival Readymade Lehenga Choli, meticulously crafted for those special celebrations. Embrace the grace of tradition and contemporary style seamlessly woven into each detail.

👗Choli👗

 • Fabric: Impeccable Jacquard Weaving

 • Inner: Luxurious Micro Cotton

 • Size:

  • M to L with margin

  • XL to 2XL with margin

  • (Fully Stitched) for the perfect fit

👗Lehenga👗

 • Fabric: Exquisite Jacquard Weaving

 • Inner: Silky Micro Cotton for comfort

 • Flair: Mesmerizing 3 Meter Flair for a captivating look

 • Size: Free Size - Fits up to 44-inch waist size effortlessly

👗Dupatta👗

 • Fabric: Elegant Crochet With Jari Patta

 • Size: Generous 2.30 Meter for a graceful drape

Key Features:

 • Perfectly curated Jacquard weaving for an opulent look

 • Micro Cotton inner for ultimate comfort

 • Fully Stitched Choli for convenience

 • Versatile Free Size Lehenga for easy fitting

 • Beautiful Crochet Dupatta with Jari Patta for an extra touch of elegance

🌟 Why Choose Our Festival Readymade Lehenga Choli?

 • Impeccable craftsmanship that blends tradition and style

 • Comfortable fit for various body sizes

 • Versatile ensemble suitable for diverse festive occasions

Add a touch of sophistication to your festive attire with our Festival Readymade Lehenga Choli. Shop now and make a statement at every celebration! 🛍️✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ