ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 24

akr94glamour.com

🌟 Exquisite Faux Blooming Sequins Lehenga Choli Set | Designer Ethnic Elegance for Weddings & Parties | Stitched with Love and Can-Can Twirl"

🌟 Exquisite Faux Blooming Sequins Lehenga Choli Set | Designer Ethnic Elegance for Weddings & Parties | Stitched with Love and Can-Can Twirl"

નિયમિત ભાવ Rs. 5,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 14,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 5,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Full Stitched)
Choli Size (Unstitched)

Faux Blooming Sequins & Thread Embroidered Lehenga Choli Set 💃🏻

Elevate your ethnic style with our exquisite Lehenga Choli collection, intricately crafted with Faux Blooming, Heavy Sequins, and Thread Embroidery. This stunning ensemble is perfect for weddings, parties, or any special occasion. Here's why it deserves a spot in your wardrobe:

🌟 Lehenga (Full-Stitched):

 • Fabric & Work: Faux Blooming with Heavy Sequins & Thread Embroidered work

 • Length: 42''

 • Size Waist: Fits up to Max 42 inch waist Size

 • Inner: Cotton for comfort

 • Flair: 3.5 Mtr for an elegant twirl

 • Closure: Zip Attached & Dori Latkan for a secure fit

 • Stitching Type: Professionally stitched with Canvas & Can-can for a flawless look

👚 Blouse (Un-stitched):

 • Fabrics & Work: Faux Blooming with Sequins & Thread Embroidered work

 • Length: 1 Mtr (Unstitched) to tailor it to your perfect fit

🧣 Dupatta:

 • Fabrics & Work: Faux Blooming with Sequins & Thread Embroidered work, adorned with a Designer Lace Border

 • Length: 2.3 Mtr for an ethereal drape

🌈 Additional Details:

 • Weight: Light and comfortable at 1.4 KG

 • Occasion: Perfect for weddings, bridesmaids, parties, and festive celebrations

 • Ethnic Elegance: Embrace the ethnic love with this designer Lehenga Choli set

 • Quality Assurance: Crafted with attention to detail, ensuring a premium feel

 • Versatile Styling: Pair it with statement jewelry to complete the look

🛍️ Shop with Confidence:

 • Lehenga Choli Hub: Your go-to destination for exquisite Lehenga designs

 • Semistitched: Allows for easy customization according to your style

 • Online Convenience: Explore and order this stunning piece from the comfort of your home

Make a statement at your next event with our Faux Blooming Sequins & Thread Embroidered Lehenga Choli Set!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ