ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

"🌟 Ethnic Elegance 2024: Designer Dyeable Viscose Jacquard Lehenga Choli Set with Sequins Embroidery - Perfect Festive Ensemble! 🌈

"🌟 Ethnic Elegance 2024: Designer Dyeable Viscose Jacquard Lehenga Choli Set with Sequins Embroidery - Perfect Festive Ensemble! 🌈

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli (Blouse) Size- (unstitched)
Select Color

💃 Designer Dyeable Pure Viscose Jacquard Lehenga Choli & Dupatta Set - 2024 Collection 👗

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Designer Dyeable Pure Viscose Jacquard Lehenga Choli & Dupatta Set. This ensemble is a perfect blend of traditional charm and contemporary elegance, making it a must-have for your festive occasions.

Lehenga:

 • 🌟 Fabric & Work: Crafted with Pure Dyable Viscose Jacquard and adorned with intricate Embroidered Sequins work.

 • 📏 Length: 42''

 • 📐 Size (Waist): Free Size - Fits up to Max Waist Size 42''

 • 💫 Inner: Cotton for comfort

 • 🌈 Flair: 3.5 Mtr for a graceful twirl

 • 🔗 Closure: Chain Attached & With Dori Latkan

 • ✂️ Stitching Type: Fully stitched with Can-Can for added volume

Blouse:

 • 🌟 Fabric & Work: Unstitched Dyable Pure Viscose Jacquard with Sequins embroidered Work

 • 📏 Length: 0.80 MTR for a customizable fit

Dupatta:

 • 🌟 Fabric & Work: Russian Silk With Sequins Embroidered Work

 • 📏 Length: 2.30 Mtr for a versatile drape

Color Options:

 • 🎨 Available in 3 Colors: Green, Orange, Lavender

Additional Features:

 • ⚖️ Weight: 1.4 KG - Lightweight yet luxurious 

This Designer Lehenga Choli set is not just an outfit; it's a statement of style and sophistication. The vibrant colors, detailed embroidery, and quality craftsmanship make it an ideal choice for festive wear. Step into the spotlight and celebrate traditions with a modern twist.

Embrace timeless beauty with our 2024 Lehenga Collection. Hurry, make this Pure Viscose Jacquard Lehenga Choli & Dupatta Set yours and showcase your impeccable fashion sense.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ