ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 21

akr94glamour.com

"🌟 Alia Cut Gown: Premium Russian Silk with Embroidery and Dupatta Set | Trendy Flair and Sequins

"🌟 Alia Cut Gown: Premium Russian Silk with Embroidery and Dupatta Set | Trendy Flair and Sequins

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 14,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

✨ Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite 💃🏻 PREMIUM READYMADE ALIA CUT GOWN WITH DUPATTA SET 👜 🚀. Designed to perfection, this ensemble is a perfect blend of tradition and modernity.

🌟 Top Details:

 • Fabric & Work: Digital printed Russian silk adorned with intricate Embroidery, Zari, and Sequins work.

 • Size Options: M(38''), L(40''), XL(42''), XXL(44'')

 • Length: 53 inches

 • Flair: 3.5 meters for a graceful and flowing silhouette

 • Lining: Cotton (Full Inner Top To Bottom) ensuring comfort and modesty

 • Sleeves: Full Sleeves for a regal look

 • Neck Type: Fancy V Neck adding a touch of elegance

 • Stitching Type: Stitched with Canvas Patta for durability and structure

🌈 Dupatta Details:

 • Fabric & Work: Russian silk with Embroidered Cut-Work for a touch of sophistication

 • Length: 2.25 meters, providing versatility in draping styles

🌟 Additional Features:

 • Weight: 0.950 KG for a lightweight and easy-to-wear feel

 • Perfect for: celebrations, special occasions, and 2024 fashion trends

 • Trendy Elements: Keep up with the latest fashion with this Flaired Gown with Dupatta

 • Versatile Style: Ideal for both South and Hyderabad fashion sensibilities

 • Timeless Appeal: Wine color adds a touch of richness to your wardrobe

🛍️ Shop with Confidence:

 • High-Quality: Crafted with precision and attention to detail

 • Ready-to-Wear: Save time with our Readymade Gown

 • Unique Design: Stand out with our exclusive Embroidery and Sequins work

 • Secure Purchase:Latest Collections to enhance your festive spirit

 • Size Assurance: Multiple size options for a perfect fit

💖 Why Choose Our Gown?

 • A perfect blend of traditional and contemporary styles

 • Embrace the latest trends in the world of fashion

 • Elevate your presence with this statement piece

 • Experience comfort and style effortlessly

🚀 Don't miss out on this trending gown! Add it to your cart and make a statement at your next event.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ