ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

Women's Stylish Georgette Rose Pink Sharara Set: Luxurious Ethnic Ensemble

Women's Stylish Georgette Rose Pink Sharara Set: Luxurious Ethnic Ensemble

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Size

💖 Rose Pink Sharara Set 💖 

Elevate your ethnic wardrobe with our stunning Rose Pink Sharara Set, crafted to perfection with exquisite details and luxurious fabrics.

🌹 Top Fabric: Georgette, ensuring a graceful drape and elegant look.

🌟 Top Work: Intricate heavy embroidery with threads, zari, and sequins, adding a touch of opulence to your ensemble.

🎀 Top Inner: Cotton lining for comfort and breathability, ensuring all-day wearability.

📏 Top Length: 28 inches, offering a flattering silhouette for various body types.

🌸 Sharara Fabric: Georgette, exuding sophistication with every step you take. 

Sharara Inner: Lined with crape for a smooth and comfortable fit.

📐 Sharara Length: 41 inches, providing a graceful flow and effortless movement.

🌺 Dupatta Fabric: Georgette (1.20 meters), adorned with delicate embroidery, enhancing the ensemble's charm.

💃 Available Sizes: M, L, XL, XXL, catering to diverse body shapes and preferences.

🎉 Weight: 730 grams, lightweight yet luxurious, perfect for special occasions.

Indulge in timeless elegance with our Rose Pink Sharara Set, a symbol of grace and style. Add it to your collection today and make a statement wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ