ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

Women's Mapple Leaf Printed Soft Georgette Saree With Unstitched Blouse

Women's Mapple Leaf Printed Soft Georgette Saree With Unstitched Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree and Blouse Size
Color

🌟 Mapple Georgette Printed Saree - Elegance Redefined

Saree Fabric:

 • Soft georgette material for a luxurious feel.

 • Exquisite printed design featuring multi-color mapple leaf patterns.

Saree Work:

 • Aari mirror work adds a touch of sophistication.

 • Fancy border enhances the overall appeal.

Blouse:

 • Unstitched blouse in a vibrant red shade.

 • Intricate sequence woven details for added allure.

Saree Dimensions:

 • Length: 5.5 meters, providing ample drape and grace.

 • Blouse piece: 1 meter, unstitched for customization.

Unleash Your Style:

 • Elevate your wardrobe with this stunning georgette saree.

 • Perfect for special occasions, weddings, or festive celebrations.

Easy Customization:

 • Unstitched blouse allows you to tailor it to your unique preferences.

 • Versatile design suitable for a range of personal styles.

Quality Assurance:

 • Crafted from high-quality materials for durability and comfort.

 • Meticulous attention to detail ensures a premium product.

Express Yourself:

 • Showcase your individuality with the eye-catching mapple leaf print.

 • A blend of tradition and modernity in one exquisite saree.

Timeless Appeal:

 • This saree seamlessly combines timeless elegance with contemporary flair.

 • A wardrobe essential that exudes grace and charm.

🎁 Perfect Gift:

 • Surprise a loved one with this beautiful saree, a thoughtful and stylish gift.

💖 Bring Home the Mapple Georgette Saree - Where Tradition Meets Trend!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ