ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

Women's Green Printed Cotton Kurti Top with Solid Cotton Pant Set

Women's Green Printed Cotton Kurti Top with Solid Cotton Pant Set

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Size

🌸Click this Link to Watch Product video:-https://youtube.com/shorts/pRDQLPfIOQw

Introducing our exquisite Kurti Top and Bottom Wear Pant Set, crafted with utmost care and attention to detail. Elevate your style with this stunning ensemble, designed for comfort and elegance.

Kurti Top:

 • Fabric: Premium Cotton Cambric for a breathable and comfortable fit.

 • Colors: Vibrant Green Printed pattern adds a lively touch to your wardrobe.

 • Stitching: Fully Stitched for hassle-free wear.

 • Length: 30 inches, offering a flattering silhouette.

 • Collar with Front Opening for a modern, chic look.

 • Front Yoke adorned with intricate adda, complemented by dori tassel and lace detailing.

 • 3/4 Sleeve in a fashionable balloon shape with elastic for a comfortable and trendy fit.

Available Sizes:

 • S, M, L, XL, XXL - Ensuring a perfect fit for every body type.

Bottom Wear Pant:

 • Fabric: High-quality Cotton for a smooth and soft feel against the skin.

 • Stitching: Fully Stitched with elastic closure, accommodating up to 38-inch waist size.

 • Length: 37 Inches, with the option to adjust up to 39 inches for a customized fit.

 • Solid Straight Pant design for a versatile and timeless look.

 • Convenient Inseam Pockets on both sides, adding functionality to fashion.

This Kurti Top and Bottom Wear Pant Set is a fusion of style, comfort, and versatility. Whether you're heading to a casual outing or a special event, this ensemble is bound to make a statement.

Elevate your fashion game with this meticulously crafted set. Order now and experience the perfect blend of tradition and trend!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ