ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

Women's Beautiful Yellow Padding Colour Siroski Diamound Work Pure Satin Saree With Blouse

Women's Beautiful Yellow Padding Colour Siroski Diamound Work Pure Satin Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,249.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,249.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Elevate Your Elegance with Pure Devsena Satin Saree and Blouse Set

Experience the epitome of grace and sophistication with our exclusive Saree and Blouse ensemble crafted with precision and adorned with exquisite details.

Saree Fabric: 🌟 Satin Silk Blouse Fabric: 🌟 Satin Silk

Saree Features:

 • 🌼 Pure Devsena Satin Saree with a luxurious feel

 • 💖 Gorgeous Yellow Padding Colors for a vibrant touch

 • ✨ Intricate Siroski DIMOND Work for added glamour

 • 🎀 Saree Length: 5.5 meters - Unstitched for customizable fitting

Blouse Features:

 • 💎 Siroski DIMOND Work on the blouse for a sparkling finish

 • 🌟 Blouse Length: 0.80 meters - Unstitched, allowing you to tailor it to your preference

Why Choose Our Saree and Blouse Set?

 • 🌈 Perfect blend of tradition and contemporary style

 • 🌸 High-quality Satin Silk for a smooth and comfortable drape

 • 👗 Versatile and timeless, suitable for various occasions

 • 💫 Unique Siroski DIMOND detailing for a touch of opulence

How to Style:

 • 🌺 Pair it with statement jewelry for a festive look

 • 👠 Complement with your favorite heels for added grace

 • 💄 Choose contrasting makeup to enhance your overall appearance

Transform every occasion into a memorable celebration with our Pure Devsena Satin Saree and Blouse Set. Embrace the charm, embrace the elegance. Shop now and make a statement that lasts a lifetime! 💕🛍️

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ