ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

Women's Beautiful Yellow with Multi Shaded Coloured Sequins Crush Work Saree With Unstitched Blouse

Women's Beautiful Yellow with Multi Shaded Coloured Sequins Crush Work Saree With Unstitched Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree and Blouse Size
Color

Introducing our Exquisite Yellow Crush Sequence Saree - A Fusion of Elegance and Style!

🌟 Fabric Details:

 • 🌼 Saree Fabric: Shaded Crush Georgette
 • 📏 Saree Length: 5.50 Meters
 • Saree Work: Intricate Sequence Work with Crush Finish

🎀 Blouse Fabric (Unstitched):

 • 🌺 Material: Georgette with Digital Print
 • 📏 Blouse Length: 1 Meter

Key Features:

 • 🌈 Vibrant Yellow Hue: Radiate positivity and charm in this stunning saree.
 • 🌟 Crush Georgette Fabric: Embrace the luxurious feel and graceful drape.
 • 💎 Sequence Work: Enhances the saree with a touch of shimmer and sophistication.
 • 🎨 Shaded Effect: Adds depth and dimension to the saree, making it truly unique.
 • 🌸 Digital Print Blouse: Complementing the saree with modern aesthetics.
 • 🧵 Unstitched Blouse: Customize the blouse for a perfect fit and personal style.

🛍️ Why Choose Our Saree?

 • 🌟 Versatile Elegance: Perfect for weddings, parties, or festive occasions.
 • 🛒 Easy to Style: Pair with statement jewelry for a complete look.
 • 🌐 High-Quality Fabric: Ensures comfort and durability.
 • 📦 Fast and Secure Shipping: Receive your order with confidence.

Shop with Confidence!

 • 🛡️ Quality Assurance: Each saree undergoes strict quality checks.
 • 🔄 Easy Returns: We prioritize customer satisfaction.

🎉 Elevate your ethnic wardrobe with our Yellow Crush Sequence Saree - a masterpiece of style and tradition! 🌟

[Add to Cart] 🛒 and embrace the allure of timeless beauty! 🌼

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ