ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 31

akr94glamour.com

Women's Beautiful Shaded Printed With Zari Lining and Hand Sequins Work Pure Soft Organza Saree With Blouse

Women's Beautiful Shaded Printed With Zari Lining and Hand Sequins Work Pure Soft Organza Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

🌸 Radiant Summer Delight: Elevate your summer wardrobe with our exquisite pastel organza sarees, designed to envelop you in sheer elegance and grace.  

🌸 Premium Fabric: Crafted from the finest pure soft organza, our sarees are luxuriously lightweight and delicately textured, ensuring comfort and style with every drape. The blouse is also made from organza, complementing the saree flawlessly.

🌸 Perfect Fit: The saree measures 5.5 meters, providing ample fabric for graceful pleats and drapes. The accompanying blouse piece is 1 meter unstitched, allowing you to customize it to your exact measurements for a flawless fit.  

🌸 Exquisite Design: Each saree boasts a mesmerizing shaded print, adorned with delicate zari lining and hand-embellished sequins work. The intricate detailing adds a touch of opulence and sophistication, making these sarees a true statement piece.

🌸 Versatile Elegance: Whether you're attending a festive celebration or a casual gathering, these sarees are the perfect choice to make a lasting impression. Pair them with minimalistic jewelry and let the pastel hues steal the spotlight.

🌸 Timeless Appeal: Embrace the timeless beauty of pastel colors with our organza sarees, designed to transcend seasons and trends. Add a burst of color to your summer wardrobe and exude effortless charm wherever you go.

Indulge in the sheer beauty and elegance of our pastel organza sarees, and let your style speak volumes this summer season. ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ