ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

Women's Beautiful Self jacquard printed with zari weaving border Muslin Cotton Saree With Blouse

Women's Beautiful Self jacquard printed with zari weaving border Muslin Cotton Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,649.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,649.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree and Blouse Size
Select your Saree Pattern Color

Introducing the Perfect Black and White Muslin Cotton Saree for a Timeless Elegance:

🌹 Fabric:

 • Luxurious muslin cotton material for a soft and comfortable feel.

 • Delicately woven to ensure a smooth and graceful drape.

🌹 Full Length Saree:

 • Size: 6.30 meters, providing ample fabric for a stunning look.

 • Included 0.80 meters blouse length for a coordinated ensemble.

🌹 Pattern:

 • Self jacquard printed design, adding subtle texture for a sophisticated touch.

 • Zari weaving border enhances the saree with a touch of opulence.

 • Tussles in pallu for a playful and charming element.  

🌹 Versatile Styling:

 • Perfect for black and white combination lovers, offering a classic and timeless aesthetic.

 • Suitable for various occasions, from formal events to casual gatherings.

🌹 Ideal Gift:

 • Thoughtful gift for loved ones who appreciate the beauty of traditional yet modern sarees.

 • Perfect addition to any saree connoisseur's collection.

Embrace the grace and charm of this muslin cotton saree, designed to make you stand out with its perfect blend of style and comfort. Elevate your wardrobe with this timeless black and white combination, ensuring you look stunning on any occasion.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ