ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

Women's Beautiful Padding Printed Sequins and Crush Work Faux Georgette Saree With Blouse

Women's Beautiful Padding Printed Sequins and Crush Work Faux Georgette Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

💫 Elevate your style with our exquisite Faux Georgette Saree, adorned with a stunning Shaded Padding Print in Dark Pink transitioning to Purple.

💫 Crafted with care, this saree boasts a mesmerizing Sequence Work and Crush work, adding a touch of elegance to your ensemble.

💫 The saree measures 5.5 meters, allowing for graceful draping, while the accompanying Unstitched Blouse fabric of 1 meter offers versatility in styling.

💫 Immerse yourself in the luxury of Faux Georgette fabric, known for its lightweight feel and graceful drape.

💫 Experience the artistry of Crush Sarees, where tradition meets modern sophistication seamlessly.

💫 Perfect for special occasions or casual gatherings, this saree ensemble exudes charm and allure effortlessly. 

💫 Embrace the timeless beauty of Indian ethnic wear with our meticulously crafted saree, designed to make you stand out with every step you take.

💫 Add a pop of color and style to your wardrobe with our Faux Georgette Saree, a true symbol of grace and femininity.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ