ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 20

akr94glamour.com

Women's Beautiful Jaal With Cut and Thread Work Border Georgette Saree with Raw Silk Plain Blouse

Women's Beautiful Jaal With Cut and Thread Work Border Georgette Saree with Raw Silk Plain Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌟 Pure Elegance in Every Thread:

 • Fabric: Pure georgette silk for a luxurious feel.

 • Pattern: Exquisite all-over jaal with intricate cutwork and multi-thread detailing.

 • Pallu Design: Elegant and sophisticated, enhancing the overall charm.

🎨 Timeless Craftsmanship:

 • Crafted with precision, showcasing a perfect blend of tradition and modern aesthetics.

 • Detailed cutwork adds a touch of finesse, making it a true work of art.

💖 Versatile Style:

 • Suitable for various occasions, from festive celebrations to special events.

 • The 5.5-meter length provides ample draping options for a graceful look.

👚 Complementary Blouse:

 • Blouse Fabric: Raw silk in a plain design for versatility.

 • Unstitched Blouse: 0.80 meters to tailor to your unique style.

🌐 Quality Assurance:

 • Premium silk ensures a comfortable and luxurious wearing experience.

 • Every saree is a testament to quality craftsmanship and attention to detail.

🛍️ Limited Edition:

 • Exclusive design, making each piece a limited edition for a unique wardrobe addition.

 • Stand out in the crowd with this one-of-a-kind saree.

Timeless Beauty, Modern Grace:

 • A perfect blend of classic and contemporary, making it a wardrobe essential.

 • Elevate your style quotient with this stunning georgette silk saree.

🌺 Gift of Glamour:

 • An ideal gift for loved ones, symbolizing grace, tradition, and beauty.

 • Packaged with care to ensure a delightful unboxing experience.

🚚 Fast and Secure Shipping:

 • Quick dispatch and secure packaging to ensure your order arrives in pristine condition.

 • Track your order every step of the way for peace of mind.

Shop with Confidence:

 • Our commitment to quality ensures your satisfaction.

 • Explore more options and complete your ethnic wardrobe with confidence.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ