ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

Women's Beautiful Handprinted Lace Border Embellished Pure Georgette Silk White Saree With Plain Blouse

Women's Beautiful Handprinted Lace Border Embellished Pure Georgette Silk White Saree With Plain Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Experience Timeless Elegance with Our Pure Georgette Silk Saree Set

Saree Fabric: Crafted with the finest pure georgette silk for a luxurious feel and elegant drape.

Exquisite Handprint Pattern: Adorned with a beautiful handprint pattern, each saree tells a story of artistry and craftsmanship.

Gota Samosa Lace Border: Enhance your grace with a stunning border featuring intricate gota samosa lace, adding a touch of tradition to modernity.

Tussles in Pallu: Elevate your style with playful tussles in the pallu, creating a mesmerizing sway as you move.

Blouse Fabric: The set includes a raw silk plain red blouse, perfectly complementing the pristine white saree.

Unstitched Blouse: Customize your look with the 0.80 mtr unstitched red blouse, giving you the freedom to tailor it to your unique style.

Length Details: The saree boasts a generous 5.5 meters, ensuring an enchanting drape that captivates attention.

🌟 Color Harmony: The saree is in a pristine white color, while the blouse exudes vibrancy in a rich red hue, creating a captivating contrast.

🌟 Versatile Ensemble: Ideal for special occasions, weddings, or cultural celebrations, this saree set is a timeless addition to your ethnic wardrobe.

🌟 Unleash Your Style: Embrace the allure of tradition with a contemporary twist, making a statement that reflects your individuality.

🌟 Quality Assurance: Rest easy knowing you're investing in a high-quality saree set that combines tradition, style, and comfort.

🌟 Perfect Gift: Surprise a loved one with this exquisite saree set, a thoughtful and elegant gift for any celebration.

🎀 Elevate your style with our Pure Georgette Silk Saree Set - a perfect blend of tradition and contemporary allure. 🎀

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ