ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

Women's Beautiful Alia Bhatt Inspired Embroidered Sequins Bollywood Saree With Blouse

Women's Beautiful Alia Bhatt Inspired Embroidered Sequins Bollywood Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,099.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,099.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our exquisite Alia Bhatt Inspired White Bollywood Saree - a stunning masterpiece that combines elegance and style. Elevate your ethnic wardrobe with this captivating ensemble that boasts superb craftsmanship and intricate details. Here's why this saree deserves a special place in your collection:

Premium Georgette Fabric: The saree is crafted from high-quality georgette fabric, ensuring a luxurious drape and a comfortable feel throughout the day.

Heavy Multi Embroidery Stitch Work: Adorned with an intricate pattern of heavy multi-embroidery stitch work, this saree exudes a timeless charm that perfectly complements any occasion.

Attached Sequence Work in Pallu Side: The pallu side features attached sequence work, adding a touch of glamour and sophistication to your overall look.

Blouse in Heavy Georgette: The accompanying blouse is made from heavy georgette, providing a perfect match to the saree. It features all-over multi-embroidery sequence work for a cohesive and elegant ensemble.

Super Embroidery Finishing: The meticulous embroidery work on both the saree and blouse showcases super embroidery finishing, ensuring a flawless and refined appearance.

Saree Length - 5.5 meters; Blouse Length - 0.80 meters: The saree comes in a standard length of 5.5 meters, allowing for versatile draping styles. The unstitched blouse piece of 0.80 meters provides flexibility for customization.

Alia Bhatt Inspired Design: Channel the charm and grace of Bollywood diva Alia Bhatt with this saree that draws inspiration from her impeccable style.

Make Your Own Impression: Stand out and make a lasting impression at weddings, parties, or any special occasion. This saree is designed to make you feel confident and stylish.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ