ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"Wine Dream: Embroidered Georgette Lehenga with Heavy Zari Work - Semi-Stitched"

"Wine Dream: Embroidered Georgette Lehenga with Heavy Zari Work - Semi-Stitched"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lahenga Size (Semi Stiched)
Choli Size (Unstitched)
Color

💜 Elevate your elegance with our Wine Lehenga, crafted to perfection for those special occasions. 

💜 Premium Quality Materials: Made from high-quality Georgette (60 GM) and Heavy Can Can net (14”) for a luxurious feel and graceful drape. 

💜 Semi-Stitched Design: Designed to fit up to a 44" waist size, offering flexibility and comfort.

💜 Exquisite Embroidery: Adorned with heavy embroidery thread, sequins, and intricate Zari work on the blouse, adding a touch of opulence to your ensemble.

💜 Flowing Flair: With a 6 MTR flair above and 4 MTR flair underneath, this lehenga exudes grace and movement with every step. 

💜 Versatile Dupatta: Complete your look with a Georgette dupatta embellished with ready lace, adding an extra layer of elegance.

💜 Length and Weight: Lehenga length of 44" and a weight of 1.8 KG, ensuring both style and comfort throughout the event.

💜 Available in Wine Color: A timeless wine hue that exudes sophistication and charm, perfect for weddings, receptions, and festive occasions. 

💜 Inner Lining: Crafted with soft Crape inner lining for added comfort and ease of wear.

💜 Easy to Customize: Semi-stitched design allows for easy customization and adjustment to suit your unique measurements and style preferences.

💜 Perfect for Special Occasions: Whether it's a wedding celebration or a festive gathering, this Wine Lehenga is sure to make you stand out in style.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ