ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Velvet Elegance: Winter-Ready Embroidered Viscos Velvet Top Wear Kurta , Free-Size Pant, and Georgette Dupatta"

"Velvet Elegance: Winter-Ready Embroidered Viscos Velvet Top Wear Kurta , Free-Size Pant, and Georgette Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Top Size
Pant Size

Introducing our Winter Collection: Elevate your style this season with our exquisite Velvet Embroidery Work Top Wear Kurta paired with Pant and Dupatta ensemble. Crafted from high-quality fabrics, this ensemble is designed to keep you cozy and stylish during the winter months.

Fabric Details:

 • Top Fabric: Viscos Velvet

  • Luxurious feel and warmth

 • Work: Embroidery Work

  • Intricate detailing for a touch of elegance

 • Inner: Micro

  • Provides comfort throughout the day

 • Height: 40” inch

  • Flattering length for a chic look

 • Top Size:

  • M-38”, L-40”, XL-42”, XXL-44”

Pant Details:

 • Fabric: Viscos Velvet

  • Coordinated with the top for a cohesive look

 • Height: 40” inch

  • Perfect length for a balanced silhouette

 • Pant Size: Free Size (Full Stitched)

  • Universally flattering fit

Dupatta Details:

 • Fabric: Georgette with Latkan Lace Work

  • Adds a graceful and feminine touch

 • Length: 2.2 meters

  • Versatile length for various styling options

Weight: 800gm

Key Features:

 • Adorable Winter Ensemble: Stay cozy and stylish with our Velvet Embroidery Work Kurta Set.

 • High-Quality Fabrics: Viscos Velvet top and pant for luxurious warmth.

 • Elegant Embroidery Work: Intricate detailing for a sophisticated look.

 • Comfortable Fit: Inner lining and free-size pant for all-day comfort.

 • Versatile Dupatta: Georgette dupatta with Latkan Lace Work adds a touch of grace.

 • Available in Multiple Sizes: Choose the perfect fit from M to XXL.

Elevate your winter wardrobe with this stunning ensemble. Embrace the warmth and charm of Velvet with our carefully curated collection. Perfect for festive occasions, gatherings, or any special winter event. Order now and make a statement this season!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ