ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

Trending Heavy Flair Lehenga Choli | Golden Jari Gota & Real Mirror Work

Trending Heavy Flair Lehenga Choli | Golden Jari Gota & Real Mirror Work

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size
Choli Size
Color

Introducing the Most Trending Heavy Flair Lehenga Choli! This stunning ensemble is perfect for making a statement at any special occasion or festive event. Fall in love with the exquisite details and luxurious fabric that will make you feel like a princess.

💗 Lehenga Detail:

 • Fabric: Soft Butter Silk
 • Work: Fancy Digital Print Work with Heavy Golden Jari Gota
 • Inner: Micro Cotton
 • Length: 42-44 Inch
 • Flair: 4 Mtr
 • Type: Stitched free size up to 44-inch waist size

🌟 Choli Detail:

 • Fabric: Soft Butter Silk
 • Work: Fancy Digital Print Work & Real Mirror Work
 • Size: 1.20 Mtr Fabric
 • Type: Un-Stitched

🌟 Dupatta Detail:

 • Fabric: Soft Butter Silk
 • Work: Fancy Digital Print Work & Real Mirror Work with Fancy Lace
 • Length: 2.20 Mtr

Prepare to turn heads and dazzle everyone around you with the mesmerizing blend of fancy digital prints, heavy golden jari gota work, and real mirror work. The soft butter silk fabric adds an element of elegance and comfort, making it a joy to wear.

This Lehenga Choli set is designed to fit waist sizes up to 44 inches, offering a perfect fit for a wide range of body types. The stitched Lehenga ensures easy wear, while the unstitched choli allows you to customize the fit to your liking.

The 4-meter flair of the Lehenga adds a touch of grandeur and sophistication, allowing you to twirl and dance gracefully. The 2.20-meter dupatta complements the ensemble beautifully, featuring fancy digital print work, real mirror work, and a fancy lace border.

Don't miss out on this fashion-forward, heavy flair Lehenga Choli that embodies timeless beauty and contemporary style. Embrace the grace and charm of this ensemble, and make a bold fashion statement on your special day. Add it to your cart now and let your style shine! ❤️❤️

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ