ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Tamannah-Inspired Elegance: Georgette Printed Saree | Party Wear Saree with Unstitched Blouse"

"Tamannah-Inspired Elegance: Georgette Printed Saree | Party Wear Saree with Unstitched Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,549.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,549.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Dazzle the Party with Tamannah Bhatia Inspired Elegance! 🚀

Introducing our exquisite Georgette Printed Saree adorned with over 3000 dazzling diamonds, meticulously crafted to make you the star of every occasion. This stunning ensemble is designed to make a statement and leave a lasting impression.

Saree Details:

 • Material: Georgette with Diamond Work

 • Length: 5.5 meters

 • Weight: 500gm

Features:

 • 🌟 Georgette Printed Fabric for a luxurious feel.

 • 💎 Over 3000 Diamonds intricately placed for a touch of glamour.

 • 🎉 Perfect for Parties, Weddings, and Special Occasions.

 • 👗 5.5 meters Saree for graceful draping.

 • 🧵 0.80 meters Unstitched Blouse with Georgette Print and Diamond Work.

Versatile Styling:

 • 🎀 Create your own blouse design with the unstitched 1-meter plain georgette fabric.

 • 💫 Pair it with diamond accessories to enhance the overall look.

 • 🌈 Versatile design suitable for various events.

Comfort and Style Combined:

 • 🌬️ Lightweight Georgette fabric for comfort.

 • 💖 Perfect blend of tradition and modernity.

🛍️ Elevate your wardrobe with this breathtaking Georgette Printed Saree with Diamond Work. Order now to make a fashion statement at the next party!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ