ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 24

akr94glamour.com

"Sparkling Sequins Georgette Saree Collection - Bollywood Glamour Edition"

"Sparkling Sequins Georgette Saree Collection - Bollywood Glamour Edition"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

🌟 Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Bollywood Sequence saree collection! 🌟 

🥻 Saree Fabric: Crafted from luxurious Georgette, this saree drapes gracefully over your silhouette, offering both elegance and comfort with its 5.5-meter length.

🛍 Blouse: Accompanied by a Mono Banglory Silk blouse piece (0.80mtr), this ensemble allows you to customize your look to perfection. The blouse comes unstitched, providing you with the freedom to tailor it to your unique style preferences. 

Workmanship: Adorned with intricate 3mm Copper and Silver sequins work, this saree exudes glamour and sophistication. The delicate sequins are meticulously arranged to create a stunning visual appeal, while the piping border adds a touch of finesse to the overall design.  

🎨 Color Options: Available in a variety of captivating colors, each saree is designed to complement your individual taste and personality.

💃 Versatile Elegance: Whether you're attending a wedding, festival, or any special occasion, our Bollywood Sequence saree collection effortlessly blends traditional charm with contemporary style, making you the epitome of grace and beauty.

🛒 Shop Now: Embrace timeless elegance and make a statement with our exquisite Bollywood Sequence saree collection. Hurry, grab yours today and add a touch of Bollywood glamour to your wardrobe!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ