ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 40

akr94glamour.com

"Sparkling Sequin Elegance: Chiffon Printed Saree Set with Mono Banglori Blouse - Unveil Timeless Glamour!"

"Sparkling Sequin Elegance: Chiffon Printed Saree Set with Mono Banglori Blouse - Unveil Timeless Glamour!"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing Our Exquisite Chiffon Printed Saree Ensemble with a Dazzling Sequin Blouse:

🌺 Material:

 • Saree Fabric: Shiny Chiffon

 • Blouse Fabric: Mono Banglori

🌺 Design Details:

 • Pattern: Printed saree with a thread jacquard border

 • Pallu Embellishment: Tassels for an added touch of elegance

 • Blouse Embellishment: Sequin work for a sparkling allure

🌺 Size:

 • Saree Length: 5.5 meters

 • Blouse Length: 1 meter (Unstitched)

🌺 Versatile Style:

 • Perfect for both casual and festive occasions

 • Sequin blouse adds a touch of glamour

🌺 Quality Craftsmanship:

 • Finely crafted with attention to detail

 • Mono Banglori blouse fabric ensures durability

🌺 Easy to Customize:

 • Unstitched blouse allows for a tailored fit

 • Versatile length for various draping styles

Transform any occasion into a memorable one with this enchanting chiffon saree ensemble. Elevate your style with the perfect blend of traditional prints, sequin embellishments, and quality craftsmanship. The unstitched blouse adds a personal touch, making it a versatile and timeless addition to your wardrobe.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ