ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Soft Georgette Saree with Woven Checkered & Sequence Work - Elegant Ethnic Wear"

"Soft Georgette Saree with Woven Checkered & Sequence Work - Elegant Ethnic Wear"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,950.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,950.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌟 Elevate your ethnic style with our exquisite Soft Georgette Saree 🌟

Fabric: Soft Georgette - Experience the luxurious feel and drape of soft georgette that adds grace to your every move.

Work: Woven Checkered and Woven Sequence - Immerse yourself in the charm of meticulously crafted woven checkered patterns and delicate woven sequences, creating a perfect blend of tradition and modernity.

Pallu Detail: Cotton Tassels - Adorned with cotton tassels on the pallu, adding a playful and elegant touch to your overall look.

Blouse: Soft Jacquard Self Design - The accompanying blouse piece is made of soft jacquard with a self-design, providing a touch of sophistication. The water jari detailing adds a classy and refined finish.

Unstitched Blouse: 1 Meter - Customize your blouse to fit your style perfectly. The unstitched blouse piece gives you the freedom to create a tailored look that complements your individuality.

Saree Length: 5.5 Meters - Embrace the traditional length of 5.5 meters that allows for graceful draping and a stunning appearance.

🌈 Step into the spotlight with this captivating saree that effortlessly combines traditional craftsmanship with contemporary design. Perfect for special occasions, weddings, or any event where you want to make a statement. 🌈

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ