ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 29

akr94glamour.com

"Shibori Splendor: Exquisite Ready to Wear Printed Lehenga Choli Set"

"Shibori Splendor: Exquisite Ready to Wear Printed Lehenga Choli Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,549.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,549.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehnega Size (Fully Stitched Drawstring Closure)
Choli Size (Fully Stitched)
Select Color

Introducing our exquisite Shibori Printed Ready-to-Wear Lehenga Choli Set, adorned with intricate details and crafted to elevate your style effortlessly.

Lehenga:

  • Fabric & Work: Crafted with luxurious heavy fox fabric adorned with stunning Shibori print.

  • Design: Featuring a magnificent 5-meter flair with cancan for added volume and grace.

  • Size: Free size, supporting up to a 44-inch waist size, with a convenient drawstring closure for a customizable fit.

Blouse:

  • Fabric & Work: Made from high-quality heavy Banglori fabric, embellished with delicate 3mm sequence work for a touch of glamour. 

  • Design: Fully stitched with a 38-inch bust size, offering a self-alterable option for bust sizes ranging from 36 to 44 inches, ensuring a perfect fit for every body type.

Dupatta:

  • Fabric: Crafted from luxurious heavy fox fabric for a soft and elegant drape.

  • Design: Enhanced with a fancy lace border on all four sides, adding a touch of sophistication.

  • Length: 2.25 meters, providing ample coverage and styling versatility.

Elevate your wardrobe with this stunning ensemble, perfect for special occasions, weddings, or festive celebrations. Embrace timeless elegance and make a statement with our Shibori Printed Ready-to-Wear Lehenga Choli Set.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ