ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 25

akr94glamour.com

"Shibori Splendor: Exquisite Paithani Silk Saree with Rich Pallu and Zari Gold Weaving - Perfect for Festive Celebrations!"

"Shibori Splendor: Exquisite Paithani Silk Saree with Rich Pallu and Zari Gold Weaving - Perfect for Festive Celebrations!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

🌺 Exclusive Shibori Pattern Rich Pallu Silk Saree for Festive Season 🌺

Indulge in the timeless elegance of Shibori tie-dye with our exquisite collection of Paithani Silk sarees, specially curated for the upcoming festival season.

❤️ Exclusive Shibori Vibes ❤️

Embrace the artistry of Shibori (Tie-Dye) with each meticulously crafted saree, exuding an aura of sophistication and grace.

🌟 Premium Quality Assurance 🌟 

Crafted with precision and care, our sarees boast unparalleled quality, ensuring a luxurious drape that accentuates your beauty.

💫 Lightweight & Easy to Drape 💫

Experience comfort like never before with our lightweight silk sarees, designed for effortless draping and all-day wearability.

👰 Perfect for Wedding Ceremonies 👰

Make a statement at every wedding affair with our mesmerizing Paithani Silk sarees, adorned with Zari Gold & Minakari Weaving Paithani Borders and a rich contrast weaving Pallu.

🌺 Product Details: 🌺

  • Length: 5.5 meters

  • Unstitched Matching Blouse: 0.80 meters (attached with saree)

  • Intricate Zari Gold & Minakari Weaving Paithani Border on both sides of the saree

  • Enchanting contrast weaving Rich Pallu

  • Blouse designed to complement the saree's elegance (as shown in the picture)

❤️ An Exclusive Collection from Bandhej & Digital Print Saree Manufacturer ❤️

Elevate your ethnic wardrobe with our enchanting Shibori Pattern Rich Pallu Silk Saree, a testament to timeless tradition and modern elegance.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ