ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 31

akr94glamour.com

"Rustic Glamour: Sparkle Georgette Saree with Pedding Dusty Color Range and Digital Print Blouse"

"Rustic Glamour: Sparkle Georgette Saree with Pedding Dusty Color Range and Digital Print Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

Rustic Elegance Unleashed: Pedding Dusty Color Range Sarees

Indulge in the timeless charm of our Rustic Colour Glamour saree collection, featuring the exquisite pedding dusty color range. Elevate your style with the perfect blend of tradition and contemporary design.

Product Details:

 • Saree: Crafted from Sparkle Georgette, providing an ethereal drape that enhances your grace.

 • Blouse: Made from Heavy Japan Satin, ensuring comfort and durability.

 • Dimensions: Saree - 5.5 meters, Blouse - 1 meter (Unstitched)

Pattern:

 • Saree: Immerse yourself in the elegance of pedding print with self-sparkle zari weaving, creating a mesmerizing texture. The designer tassels on the pallu add a touch of sophistication.

 • Blouse: Digitally printed for a modern aesthetic that beautifully complements the traditional saree.

Key Features:

 • 🌟 Sparkle Georgette for an ethereal and glamorous look.

 • 🎨 Pedding dusty color range for a rustic yet glamorous appeal.

 • ✨ Self-sparkle zari weaving adds a touch of luxury.

 • 🌺 Designer tassels on the pallu for a stylish finish.

 • 🌈 Digital print on the blouse for a contemporary twist.

Why Choose Our Saree:

 • ✅ Timeless Elegance: Blend tradition with modern style.

 • ✅ Comfortable Fit: Heavy Japan Satin blouse for all-day comfort.

 • ✅ Versatile: Perfect for special occasions or cultural events.

Unleash Your Inner Glamour with our Rustic Colour Saree Collection. Add to Cart Now!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ