ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 22

akr94glamour.com

"Royal Mustard & Rani Pink Digital Print Lahenga Choli Set with Heavy Embroidery - Complete Ensemble with Green Jacquard Dupatta & Free Men's Kurta Bottom"

"Royal Mustard & Rani Pink Digital Print Lahenga Choli Set with Heavy Embroidery - Complete Ensemble with Green Jacquard Dupatta & Free Men's Kurta Bottom"

નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 8,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Lehenga Color (Fully Stitched)
Select Choli Size (Fully Stitched)
Select Men's Kurta Size

Elevate your ethnic wardrobe with our stunning Morni Lahenga Choli, exquisitely crafted to captivate attention and radiate elegance.

 • Lahenga Details:

  • Fabric: Crafted from premium Heavy Malai Satin for a luxurious feel and lasting durability.

  • Inner: Lined with soft Crape and Can-Can Net for added comfort and graceful flare.

  • Color: Rich Mustard and Rani Pink hues accentuated by intricate Digital Print work.

  • Length: Fashionably designed at 42 inches for a graceful silhouette.

  • Size: Available in L size (fits up to Max-L40") with a side Imported Zipper for easy wear.

  • Flair: Boasts a lavish 5-meter flair for mesmerizing twirls.

 • Blouse Details:

  • Fabric: Fashioned from Heavy Malai Satin with padding for a flattering fit.

  • Inner: Lined with Cotton for breathability and comfort.

  • Size: Available in S (Bust 36) and L (Bust 40) sizes with extra margin for a customizable fit.

  • Blouse Length: Designed elegantly at 14 inches.

  • Work: Intricate Heavy Embroidery Sequence, Thread, Zari, and Ready Lace detailing for a regal touch.

  • Back Side: Features a Dori opening with hook closure for added sophistication.

  • Color: Classic White hue for timeless appeal.

 • Dupatta Details:

  • Fabric: Crafted from luxurious Heavy Georgette with Jacquard detailing for a touch of opulence.

  • Work: Adorned with Heavy Jacquard Print for a statement finish.

  • Color: Vibrant Green to complement the ensemble beautifully. 

  • Weight: Feather-light at 1.200 Kg for effortless draping.

  • Belt: Accentuated with a Heavy Embroidery Sequence Belt for added charm.

 • Men's Kurta Bottom Set (Free Gift): 

  • Fabric: Constructed from premium Heavy Maslin for comfort and durability.

  • Size: Available in M and XL sizes with extra room for ease of movement.

  • Length: Designed at 39 inches for a stylish look.

  • Sleeve Length: Fashionably set at 25 inches.

  • Work: Adorned with Heavy Embroidery Sequence for a touch of sophistication.

  • Weight: Lightweight at 500 Gm for comfortable wear.

Indulge in the epitome of ethnic luxury with our Morni Lahenga Choli ensemble, perfect for weddings, festive occasions, and grand celebrations. Experience timeless elegance and unmatched craftsmanship with every detail meticulously designed to perfection. Shop now and make a statement wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ