ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

"Regal Rani-Colored Georgette Lehenga Choli Ensemble with Exquisite Mirror Work - Perfect for Timeless Elegance"

"Regal Rani-Colored Georgette Lehenga Choli Ensemble with Exquisite Mirror Work - Perfect for Timeless Elegance"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 10,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Unstitched)

🌷 Rani-Colored Georgette Lehenga Choli: Embrace Timeless Elegance 🌷

Illuminate your presence with the ethereal charm of this exquisite Rani-colored georgette Lehenga Choli ensemble. Crafted to perfection, every stitch exudes regality, while shimmering mirror work adds a touch of opulence.

Lehenga (Semi-Stitched):

 • Fabric: Luxurious Slim Georgette

 • Waist: Supports up to 44-inch waist size

 • Work: Intricate Embroidery and Real Mirror Work

 • Stitching: Stitched with Canvas and attached with Can Can for a graceful flair

 • Length: 42 inches

 • Flair: Generous 3 meters 

 • Inner: Soft Micro Cotton for comfort

Blouse (Unstitched):

 • Fabric: Elegant Slim Georgette

 • Work: Detailed Embroidery and Real Mirror Work

 • Length: 1.2 meters

Dupatta:

 • Fabric: Delicate Slim Georgette

 • Work: Exquisite Embroidery and Real Mirror Work

 • Length: Graceful 2.2 meters

Weight: 1.800 KG

Indulge in the allure of tradition with this enchanting Lehenga Choli ensemble. Elevate your style quotient and grace any occasion with an unmatched aura of sophistication.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ