ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 17

akr94glamour.com

"Regal Peach & Rama Bridal Lehenga Choli Set + Men's Kurta Bottom: Embroidered Luxury Ensemble"

"Regal Peach & Rama Bridal Lehenga Choli Set + Men's Kurta Bottom: Embroidered Luxury Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 9,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 21,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 9,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Women's Lehenga/Choli Size (Ful Stitched)
Select Men's Kurta Bottom Size-Free Gift-Full Stitched

💚 Elegant Bridal Lehenga Choli Set with Men's Kurta Bottom Set (Full Stitched)

For Her (Lehenga Choli Set): 

 • Fabric: Crafted from premium Heavy Mulberry Fabric for a luxurious feel.

 • Inner: Lined with soft Crape and Can-Can Net for added volume and comfort.

 • Color: Stunning combination of Peach & Rama for a vibrant look.

 • Work: Intricate Heavy Crosek, Embroidery Sequence, Thread, Zari, Mirror, and Ready Lace detailing. 

 • Length: Lehenga length of 42 inches, providing graceful coverage.

 • Size: Fits up to Max Waist Size 42 inches.

 • Flair: Impressive 4.5-meter flair for a majestic twirl.

Blouse:

 • Fabric: Fashioned with Heavy Mulberry and Crochet, padded for support.

 • Inner: Cotton lining for breathability.

 • Size Options: Available in S (Bust Size 36") and L (Bust Size 40") with extra margin for self-adjustment.

 • Blouse Length: Stylish length of 15 inches.

 • Work: Adorned with Original Mirror and Sequence Work for a glamorous appeal.

 • Closure: Back string (Dori) for a perfect fit.

 • Color Options: Choose from Peach and Rama to match your preference.

Dupatta:

 • Fabric: Crafted from luxurious Heavy Georgette material (2.25 Mtr).

 • Work: Features intricate Embroidery Sequence, Coding Lace, and Digital Print for a regal touch.

 • Color: Gorgeous Rama hue to complement the ensemble.

 • Weight: 1550 GM for a lightweight feel.

 • Belt: Enhanced with a Heavy Mirror Lace and Dori for added elegance.

💚 Men's Kurta Bottom Set (Complimentary Gift):

 • Fabric: Made from Mulberry Crosek for comfort and style.

 • Size Options: Available in M and XL with extra loosening for ease of wear.

 • Length: Kurta length of 39 inches, offering a classic fit.

 • Sleeve Length: Long sleeves measuring 25 inches.

 • Work: Detailed with Crochet work for a sophisticated finish.

 • Weight: Lightweight at 195 GM for effortless wear.

Experience the epitome of grace and style with this meticulously crafted Bridal Lehenga Choli Set, accompanied by a thoughtful Men's Kurta Bottom Set as a complementary gift. Elevate your special day with these exquisite ensembles!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ