ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Radiant Red Modal Viscose Silk Kurta Pant Set with Sequin Dupatta - Handwork Detailing, Fully Stitched - Sizes M to XXL"

"Radiant Red Modal Viscose Silk Kurta Pant Set with Sequin Dupatta - Handwork Detailing, Fully Stitched - Sizes M to XXL"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,050.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,050.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

✨ Elevate your style with our exquisite Kurta Pant Set with Dupatta in radiant Red, crafted for elegance and comfort.

👗 Top (Kurta) Features:

 • Fabric: Luxurious Modal Viscose Silk for a smooth and graceful drape.

 • Style: Classic Straight cut for a timeless appeal.

 • Work: Chic V Neck with Handwork and Sleeve Hemline detailing for an extra touch of sophistication.

 • Colors: Vibrant Red to make a bold fashion statement.

 • Stitching: Fully stitched with a comfortable size to effortlessly enhance your silhouette.

 • Length: 44 inches for a graceful and modest look.

🧣 Dupatta Highlights:

 • Fabric: Jacquard Heavy Sequin Dupatta for a touch of glamour.

 • Length: 2.10 meters, allowing for versatile styling options.

👖 Bottom (Pant) Details:

 • Fabric: Viscose for a perfect blend of style and comfort.

 • Stitching: Fully Stitched with elastic for easy wear.

 • Length: 38 inches for a stylish and contemporary look.

👉🏻 Available Sizes:

 • M(38)

 • L(40)

 • XL(42)

 • XXL(44)

🌟 Embrace the richness of our Kurta Pant Set with Dupatta, designed to effortlessly blend tradition with modernity. This ensemble is perfect for celebrations, gatherings, or any special occasion where you want to shine with grace and style. Add it to your cart now and experience the joy of fashion and comfort seamlessly combined! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ