ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

Pure Zari Woven Border Tussar Silk Paithani Saree with Unstitched Blouse Piece

Pure Zari Woven Border Tussar Silk Paithani Saree with Unstitched Blouse Piece

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

Elevate your ethnic elegance with our exquisite Banarasi Tussar Silk Paithani Saree. Crafted with precision and love, this 5.5-meter masterpiece embodies timeless tradition and modern sophistication.

Key Features:

  • Fabric: Luxurious Banarasi Tussar Silk

  • Length: 5.5 meters of sheer elegance

  • Type: Authentic Paithani Saree

  • Work/Pattern: Pure Zari Woven Border for a touch of opulence

  • Exclusive Pallu: A unique, eye-catching design that sets this saree apart

  • Blouse Piece: Included - Running Unstitched Blouse Piece (0.80 meters)

  • Versatile: Perfect for weddings, festivals, and special occasions

  • Quality Assurance: Made with precision and attention to detail

  • Care Instructions: Dry clean recommended to maintain the saree's luster

Description:

Indulge in the allure of traditional craftsmanship and contemporary aesthetics with this Banarasi Tussar Silk Paithani Saree. The intricate pure zari woven border adds a touch of regal splendor to this masterpiece, making it ideal for those special occasions where you want to shine. The exclusive pallu design adds a unique charm to this saree, ensuring you stand out in the crowd.

This saree comes with an unstitched blouse piece, giving you the freedom to customize your look as per your preferences. The 0.80-meter blouse piece complements the saree beautifully.

Whether you're attending a wedding, celebrating a festival, or simply want to make a statement, this saree is your perfect choice. Elevate your style quotient with this elegant and timeless piece of art.

Experience the rich tradition of Banarasi craftsmanship with this Tussar Silk Paithani Saree. Order yours today and revel in the grace and beauty of this classic ensemble.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ