ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 28

akr94glamour.com

"Pristine Pink and Pista Embroidered Lehenga Choli Set with Stylish Shrug Jacket"

"Pristine Pink and Pista Embroidered Lehenga Choli Set with Stylish Shrug Jacket"

નિયમિત ભાવ Rs. 7,799.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 7,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Select Choli Size (Fully Stitched)

🌸 Elevate your ethnic elegance with our exquisite Lehenga Choli ensemble, complete with a stylish Shrug Jacket. Here's why this set is a must-have:

🌸 Lehenga:

 • Fabric: Crafted from Heavy Joya Silk with Can Can Net for a luxurious feel.

 • Design: Intricate Heavy Embroidery Zari work exudes opulence.

 • Colors: Available in stunning shades of Pink and Pista.

 • Size: L-40", ensuring a perfect fit.

 • Length: 42" for graceful floor-sweeping allure.

 • Flair: 4 meters for a voluminous silhouette.

🌸 Blouse:

 • Fabric: Made of Heavy Maslin with a comfortable Cotton inner.

 • Work: Features Heavy Embroidery, Sequence Work, and Croseck detailing for a glamorous look.

 • Sizes: S (Bust 36") and L (Bust 40") with extra margin for flexibility.

 • Color Options: Choose between Pista and Pink.

 • Sleeve Type: 3/4 Sleeves for a blend of traditional and contemporary style. 

🌸 Shrug-Jacket:

 • Fabric: Luxurious Jimmy Choo fabric.

 • Design: Adorned with Heavy Embroidery and Sequence Work for added allure.

 • Colors: Available in Pista and Pink to complement the Lehenga.

 • Length: 51" for a flattering drape.

 • Sleeve Length: Sleeveless for a modern twist.

 • Weight: 1.225 Kg, ensuring comfort without compromising style.

Indulge in the epitome of ethnic charm and sophistication with this stunning Lehenga Choli set, complete with a fashionable Shrug Jacket.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ