ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Opulent Viscos Velvet Embroidery Ensemble: Top, Pant & Dupatta Set - Luxe Elegance for Special Occasions"

"Opulent Viscos Velvet Embroidery Ensemble: Top, Pant & Dupatta Set - Luxe Elegance for Special Occasions"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Top Size
Pant Size

Introducing our exquisite Velvet Embroidery Work Top with Pant and Dupatta ensemble – a perfect blend of opulence and style! Elevate your wardrobe with this luxurious outfit, designed to make you stand out on any occasion. Here's why you'll love it:

🌟 Top Fabric: Crafted from premium Viscos Velvet for a rich and elegant feel.

🎨 Work: Intricate Embroidery Work on the top, adding a touch of sophistication.

💖 Inner Fabric: Micro fabric for comfort, ensuring you feel fabulous inside out.

📏 Top Height: 40” inch, providing a flattering silhouette.

👚 Top Sizes Available: Choose from M-38”, L-40”, XL-42”, XXL-44” for the perfect fit.

👖 Pant Fabric: Viscos Velvet with matching Embroidery Work, offering a cohesive look.

📏 Pant Height: 40” inch, ensuring a well-coordinated ensemble.

👖 Pant Size: Free Size (Full Stitched) for effortless wear and comfort.

🧣 Dupatta Fabric: Made of Organza with stunning Embroidery Work and Border Lace detailing, measuring 2.2 meters for a graceful drape.

⚖️ Weight: 750gm, providing a substantial and luxurious feel.

✨ Elevate your style and make a statement with this meticulously crafted ensemble. Perfect for festive occasions, weddings, or any special event where you want to shine. Order now and indulge in the luxury of Velvet and the charm of Embroidery Work! 🛍️💫

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ