ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 4

akr94glamour.com

"Mustard Georgette Embroidered Mango Cocktail Palazzo Set with Sharara & Dupatta"

"Mustard Georgette Embroidered Mango Cocktail Palazzo Set with Sharara & Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,249.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,249.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Color

Introducing our exquisite Mango Cocktail Palazzo Top with Dupatta, meticulously crafted to elevate your style quotient effortlessly. Here's why this ensemble deserves a special place in your wardrobe:

🎀 Luxurious Fabric: Top crafted from Georgette, offering a graceful drape and a touch of elegance.

🎀 Intricate Embellishments: Adorned with exquisite embroidery thread, zari, and sequence work, adding a hint of opulence to your ensemble.

🎀 Vibrant Color Palette: Mustard top paired with Rama & Mustard sharara, creating a striking contrast that exudes charm.

🎀 Perfect Fit: Available in sizes S, M, L, and XL for both top and sharara, ensuring a flattering fit for every body type.

🎀 Comfortable Inner Lining: Crape inner lining in both top and sharara, providing comfort and ease of movement throughout the day. 🎀 Stylish Dupatta: Georgette dupatta adorned with delicate embroidery, adding an extra layer of sophistication to your look.

🎀 Versatile Ensemble: Ideal for festive occasions, weddings, or special gatherings, making you stand out in the crowd effortlessly.

🎀 Premium Quality: Crafted with attention to detail and superior quality materials, ensuring longevity and durability.

🎀 Complete Set: Includes top, sharara, and dupatta, offering a hassle-free styling solution for your ethnic wardrobe.

🎀 Lightweight Design: Weighing just 550 grams, it offers the perfect blend of style and comfort for all-day wear.

Elevate your ethnic wardrobe with our Mango Cocktail Palazzo Top with Dupatta, and make a lasting impression wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ