ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Luxury Sequin Suit Ensemble:Georgette Kurta, Butter Silk Palazzo & Dupatta Set

"Luxury Sequin Suit Ensemble:Georgette Kurta, Butter Silk Palazzo & Dupatta Set

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Top Size
Palazzo Size

Top-Fabrics:

 • Top Fabric: Crafted from luxurious Heavy Faux Georgette for a premium look and feel.

 • Top Work: Adorned with Heavy Sequins on both sides for a dazzling and elegant finish.

 • Top Size: Fully Stitched in XL Size (42) with an additional XXL margin for self-alterations, ensuring the perfect fit.

 • Top Length: 48 inches, providing a graceful and flattering silhouette.

 • Top Inner: Lined with Micro Cotton for comfort and a smooth feel against the skin.

Palazzo Perfection:

 • Palazzo Fabric: Made from Heavy Butter Silk, offering a rich and lustrous texture.

 • Palazzo Length: 39 inches, providing a contemporary and stylish look.

 • Palazzo Size: Fully Stitched with an elastic closure for a comfortable and adjustable fit (Free Size).

 • Palazzo Work: Simple yet elegant, with a plain design that complements the overall ensemble.

Dupatta Delight:

 • Dupatta Fabric: Crafted from Faux Georgette, adding a touch of sophistication to the entire outfit.

 • Dupatta Work: Plain and elegant, enhancing the overall charm of the ensemble.

 • Dupatta Size: 2.10-2.20 meters, allowing for versatile styling options.

Package Contents:

 • 1 Kurta

 • 1 Palazzo

 • 1 Dupatta

Additional Details:

 • Weight: A mere 700 grams for a lightweight and comfortable wear.

Elevate your style with this meticulously designed outfit that seamlessly blends comfort with opulence. Each element of this ensemble has been carefully selected to provide you with a stunning look for any occasion. Embrace the allure of Heavy Faux Georgette, Heavy Butter Silk, and Micro Cotton, and experience the perfect fusion of style and comfort. Order now and make a statement with this unique and fashionable attire!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ