ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 16

akr94glamour.com

Luxurious Chikankari Embroidered Faux Georgette Top & Pant with dupatta Set

Luxurious Chikankari Embroidered Faux Georgette Top & Pant with dupatta Set

નિયમિત ભાવ Rs. 1,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Top Size
Pant Size

Exquisite Faux Georgette Embroidered Ensemble

Elevate your style with our stunning ensemble crafted from luxurious Faux Georgette fabric. This outfit is a true masterpiece, adorned with intricate Chikankari Embroidery Work that adds an enchanting touch of elegance.

Top Details:

 • Fabric: Premium Faux Georgette

 • Inner Fabric: Micro Cotton for comfort

 • Work: Detailed Chicken Kari Embroidery Work

 • Stitch: Full Stitched for immediate wear

 • Length: 48 inches, providing graceful coverage

 • Available Sizes: M(38), L(40), XL(42), and XXL(44)

 • Easy-to-wear: Fully stitched and ready-to-wear

Dupatta Delight:

 • Dupatta Fabric: Faux Georgette for a lightweight feel

 • Dupatta Length: 2.25 meters, allowing versatile draping styles

Pants Perfection:

 • Fabric: High-quality Cotton for breathability

 • Work: Chikankari Embroidery adds a touch of sophistication

 • Type: Full Stitched Pants with elastic closure

 • Waist Size: Fits up to "44" inches comfortably

Versatile Elegance: This ensemble is a celebration of finesse and style, designed for the modern woman who appreciates intricate details and luxurious comfort. The Faux Georgette fabric drapes gracefully, and the Chicken Kari Embroidery Work is a testament to skilled craftsmanship. The Micro Cotton inner ensures a soft touch against your skin, making this outfit perfect for extended wear.

Ready, Set, Impress: With our ensemble, you're all set to make a statement at weddings, parties, and special occasions. The full-stitched top and pants offer hassle-free wearing, while the exquisite Chikankari Embroidery adds a touch of traditional charm to the contemporary design. The ensemble comes with a matching Faux Georgette dupatta that completes your look with finesse.

Size Guide:

 • M(38): Bust - 38 inches

 • L(40): Bust - 40 inches

 • XL(42): Bust - 42 inches

 • XXL(44): Bust - 44 inches

Package Includes:

 1. Fully Stitched Faux Georgette Top

 2. Chikankari Embroidered Cotton Pants

 3. Matching Faux Georgette Dupatta

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ