ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"Kiara Advani Inspired Bollywood Glamour Saree: Jimmy Choo Fabric with Digital Print & Embroidery"

"Kiara Advani Inspired Bollywood Glamour Saree: Jimmy Choo Fabric with Digital Print & Embroidery"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌟 Introducing Our Latest Collection: Bollywood Glamour Saree Inspired by Kiara Advani 🌟

Elevate your style quotient with our exquisite Bollywood-inspired saree, crafted to perfection with the finest Jimmy Choo fabric. This stunning ensemble combines the allure of digital prints with intricate embroidery, lace border work, and sequins detailing, exuding an aura of elegance and sophistication.

👗 Saree Details:

 • Fabric: Luxurious Jimmy Choo fabric

 • Work: Exquisite digital print & intricate embroidery lace border work

 • Length: 5.5 meters of sheer opulence

👚 Blouse Details:

 • Fabric: High-quality Banglory fabric

 • Work: Full embroidery on the front side, offering unmatched elegance

 • Length: 0.80 meters of unstitched fabric for customization options

Key Features:

 1. Bollywood Glamour: Channel the charisma of Bollywood celebrity Kiara Advani with this trendy saree.

 2. Premium Quality: Crafted with attention to detail using top-notch materials for a luxurious feel.

 3. Versatile Design: Perfect for weddings, parties, or any special occasion where you want to stand out.

 4. Customizable Fit: The unstitched blouse allows for personalized tailoring to ensure the perfect fit. 

 5. Symbol of Elegance: Make a fashion statement and turn heads with this symbol of timeless elegance.

Indulge in sheer luxury and make a statement with our exclusive Bollywood-inspired saree collection. Embrace the allure of celebrity style and let your inner diva shine! 💫

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ