ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Kiara Advani-Inspired Black Colour Lace Embellished Georgette Saree with Thread & Sequence Work - Bollywood Elegance"

"Kiara Advani-Inspired Black Colour Lace Embellished Georgette Saree with Thread & Sequence Work - Bollywood Elegance"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🍀 Elevate your elegance with our Kiara Advani-inspired Bollywood Black Lace Embellished Saree, crafted from luxurious Faux Georgette fabric, adorned with intricate Thread & Sequence work. Complete with a matching blouse, also fashioned from Faux Georgette Fabric with exquisite Lace work, this ensemble exudes sophistication and charm.

🍀 Saree Details:

  • Fabric: Premium Faux Georgette

  • Work: Intricate Thread & Sequence detailing

  • Length: 5.5 meters 

  • Weight: 0.600 grams

🍀 Blouse Details:

  • Fabric: High-quality Faux Georgette

  • Work: Elegant Lace embellishments

  • Cut: 0.80 CM (Unstitched), providing versatility in styling

🍀 Embrace timeless Bollywood-inspired fashion with this stunning ensemble, perfect for special occasions and celebrations. Flaunt your grace and style effortlessly in this meticulously crafted saree, designed to make you stand out with its exquisite craftsmanship and timeless allure.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ