ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

Khadi Organza Elegance: Party Wear Kurti Set with Dhoti Salwar & Embroidered Dupatta

Khadi Organza Elegance: Party Wear Kurti Set with Dhoti Salwar & Embroidered Dupatta

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Top Size
Pant Size

Elevate Your Style with Our Exclusive Party Wear Ensemble!

🌹 TOP (Kurti) DETAILS 🌹

  • Top Fabric: Crafted from luxurious Khadi organza with intricate sleeve embroidery work.

  • Top Inner: Comfortable Micro Cotton for a soft feel against your skin.

  • Top Size: Up To 42 XL, Free Size (Fully Stitched) for a perfect fit.

  • Top Length: 38 Inches, adding grace to your silhouette.

🌹 PANT (SALWAR) DETAILS 🌹

  • Dhoti Salwar: Fashioned from Heavy Khadi organza for a chic and comfortable look.

  • Fully Stitched Pant XL: Ensures a hassle-free experience with a size that fits perfectly.

  • Pant Length: 44-45 inches, providing a stylish and contemporary touch.

  • Pant Inner: Micro Cotton for ultimate comfort.

🌹 DUPATTA DETAIL 🌹

  • Dupatta Fabric: Elegant Organza with exquisite embroidery work.

  • Dupatta Length: 2.10m, adding a graceful flair to your ensemble.

Weight: A mere 800 grams, ensuring both style and comfort.

🎉 Step into the limelight with this Special Party Wear Look! Ideal for festive occasions, weddings, and celebrations. Embrace the beauty of tradition with a modern twist. Order now and make a statement! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ