ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 2

akr94glamour.com

"Handcrafted Ikkat Print Mul Cotton Saree Set with Pom Pom Lace Border - Traditional Elegance for Festive Celebrations"

"Handcrafted Ikkat Print Mul Cotton Saree Set with Pom Pom Lace Border - Traditional Elegance for Festive Celebrations"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,349.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,349.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

🌸 IKKAT Saree Set: Handcrafted Elegance

🌟 Saree Fabric:

 • Premium mul mul soft Cotton for luxurious comfort

 • Exquisite Ikkat print for a timeless and artistic touch

 • Adorned with playful Pom Pom Lace border for added charm

👗 Blouse Fabric:

 • Matching mul mul soft Cotton for a coordinated look

 • Unstitched blouse, allowing customization to your style

📏 Dimensions:

 • Saree Length: 5.5 meters

 • Blouse Length: 0.80 meters

Key Features:

 • Intricate Ikkat print for a unique and eye-catching design

 • Soft and breathable mul mul Cotton for all-day comfort

 • Versatile unstitched blouse for personalized fitting

 • Thoughtfully adorned with Pom Pom Lace border for a playful finish

🛍️ Perfect for:

 • Festive occasions

 • Casual gatherings

 • Celebrations with a touch of traditional elegance

🔗 Care Instructions:

 • Gentle hand wash for longevity

 • Store in a cool, dry place to preserve the fabric

🎁 Unveil the beauty of tradition with our IKKAT Saree set. Elevate your style with a perfect blend of comfort and craftsmanship!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ