ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

"Hand-Block Printed Chanderi Cotton Saree with Lucknowi Embroidered Blouse - Ethereal Elegance"

"Hand-Block Printed Chanderi Cotton Saree with Lucknowi Embroidered Blouse - Ethereal Elegance"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size
  1. Material: 💕Pure Chanderi Cotton - Known for its luxurious texture and lightweight feel, perfect for comfortable wear.

  2. Pattern: 💕Hand-Block Printed Saree - Each piece is unique, showcasing intricate designs crafted by skilled artisans. 

  3. Pallu Detail: 💕Cotton Tassels - Adds a playful touch to the pallu, enhancing its beauty with charming tassel accents.

  4. Blouse Material: 💕Cotton - Provides breathability and durability, ensuring a comfortable fit for all-day wear.

  5. Blouse Pattern: 💕Lucknowi Style White Embroidery - Exudes elegance with traditional Lucknowi embroidery, elevating the blouse's appeal.

  6. Saree Length: 💕5.5 Meters - Offers ample fabric for versatile draping styles, allowing for personalized looks. 

  7. Blouse Length: 💕1 Meter - Sufficient fabric for crafting a tailored blouse, ensuring a perfect fit for various body types.

  8. Unstitched: 💕Customizable Fit - Allows for easy customization according to individual measurements and preferences.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ