ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

"Graceful Elegance: Digital Ajrakh Print Air Silk Saree & Designer Blouse Ensemble"

"Graceful Elegance: Digital Ajrakh Print Air Silk Saree & Designer Blouse Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

Elevate Your Feminine Charm with Our Exquisite Air Silk Saree and Designer Blouse 

Unveil the essence of elegance with our mesmerizing Air silk saree paired with a designer blouse that exudes sophistication and grace. Crafted to perfection, this ensemble is a timeless statement of femininity and style.

Product Details:

  • Saree Material: Luxurious Air silk with slub texture

  • Blouse Material: Premium visca silk with slub detailing

  • Size: Saree - 5.5 meters, Unstitched Blouse - 1 meter 

Pattern:

  • Saree: Featuring a captivating digital ajrakh print with exquisite handmade khatha work, adorned with subtle matt sequins for a touch of allure. 

  • Blouse: Intricately designed khatha work accented with delicate sequins, enhancing its beauty and charm.

Indulge in the allure of tradition seamlessly blended with contemporary flair. This ensemble promises to make heads turn and hearts flutter, making every moment a memorable one.

Elevate your style quotient and embrace the essence of femininity with our stunning Air silk saree and designer blouse ensemble. Shop now and make a statement that resonates with elegance and grace.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ