ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Golden Elegance: Embroidered Yellow Fox Georgette Lehenga Choli Set - Sequin Accents, Ready-to-Wear, Can-Can Flair - Ethnic Glam for Every Occasion!"

"Golden Elegance: Embroidered Yellow Fox Georgette Lehenga Choli Set - Sequin Accents, Ready-to-Wear, Can-Can Flair - Ethnic Glam for Every Occasion!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Ful Stitched)
Choli Size (Unstitched)
Color

Introducing our exquisite New Yellow Colour Lehenga Choli Set Collection – a perfect blend of elegance and style. Elevate your ethnic wardrobe with this stunning ensemble crafted with precision and attention to detail.

👗 Lehenga Details:

  • Fabric: Luxurious Fox Georgette

  • Work: Intricate Embroidery with Sequins for a touch of glamour

  • Size: Ready to wear, fits up to 42-inch waist with elastic closure and adorned with a fancy latkan

  • Length: 44 inches for a graceful look

  • Inner: Silky Micro fabric for added comfort

  • Flair: 5 meters with Can-Can for a voluminous and majestic appearance

👘 Choli Details:

  • Fabric: Premium Fox Georgette material

  • Work: Detailed Embroidery with Sequins for a chic and sophisticated look

  • Size: Fits up to 44 inches (Un-Stitched) with sleeves, offering a customizable fit

💕💕 Additional Features:

  • Weight: Light at 1.50 KG, ensuring comfort while looking fabulous

Experience the allure of our latest collection that combines traditional craftsmanship with modern aesthetics. Shop now and make a statement at every special occasion!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ