ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 3

akr94glamour.com

Glamarous Fancy Tassles Embellished Jacquard Pattern Georgette Saree With Designer Sequins Mono Banglori Blouse

Glamarous Fancy Tassles Embellished Jacquard Pattern Georgette Saree With Designer Sequins Mono Banglori Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size
  • High-quality Georgette fabric for the saree, ensuring durability and a luxurious feel.

  • Unstitched blouse made of Mono Banglori fabric, allowing for a custom fit and style.
  • Saree features a beautiful zari lining with self jacquard pattern, adding a touch of elegance and sophistication.
  • Fancy tassels embellish the pallu of the saree, enhancing its overall appeal and creating a graceful drape.
  • The blouse showcases intricate sequin work, adding a glamorous and eye-catching element to the ensemble.
  • Both the saree and blouse are perfect for special occasions, parties, weddings, or cultural events.

  • Introducing our exquisite Georgette Saree and Designer Blouse, the perfect ensemble to make a captivating statement at any party. Crafted with utmost care and attention to detail, this glamorous saree and blouse set is designed to leave a lasting impression. The saree is made from high-quality Georgette fabric, known for its luxurious drape and graceful appeal. Its zari lining with self jacquard pattern adds a touch of elegance and sophistication, ensuring you stand out from the crowd. The saree is adorned with fancy tassels in the pallu, creating a delightful visual allure as you move. The accompanying blouse, made from premium Mono Banglori fabric, is unstitched, allowing for a customized fit. It features exquisite sequins work, adding a glamorous sparkle to your overall look. The intricate detailing on the blouse perfectly complements the saree, enhancing the overall allure of the ensemble. Designed with both style and comfort in mind, this saree and blouse set is ideal for special occasions, weddings, or festive celebrations. Its timeless charm makes it a versatile choice for women who appreciate the beauty of traditional attire with a modern twist. Make heads turn and leave a lasting impression with our glamorous Georgette Saree and Designer Blouse. Shop now and be party-ready to create a statement of elegance and sophistication.

  • સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ