ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

Get Festival Ready with our Stunning Rayon Lehenga Choli Dupatta Set

Get Festival Ready with our Stunning Rayon Lehenga Choli Dupatta Set

નિયમિત ભાવ Rs. 5,100.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 5,100.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Full-Stitched)
Choli Size (Full-stitched)

Attractive Rayon Lehenga Choli Dupatta Set for Navratri 2023

Introducing our exquisite Navratri Collection for 2023! Get ready to dazzle in this Attractive Rayon Lehenga Choli Dupatta Set that's designed to make you shine during the festive season. This set includes a beautifully crafted lehenga, a matching blouse, and a stunning dupatta.

Lehenga:

 • Fabric & Work: Premium 14 Kg Rayon with intricate detailing.
 • Length: 42 inches.
 • Waist: 42 inches.
 • Inner: Comfortable cotton lining.
 • Flair: A lavish 8 meters for an elegant twirl.
 • Closure: Convenient chain attachment with a charming dori latkan.
 • Stitching Type: Professionally stitched with canvas and can-can for the perfect shape and volume.

Blouse:

 • Fabric & Work: 14 Kg Rayon adorned with embroidered threadwork border.
 • Size: Fully stitched, available in size 38''. Can be easily altered to fit sizes up to 42''-44''.

Dupatta:

 • Fabric: High-quality Maslin Crochet.
 • Work: Digitally printed with a delicate Gotta Patti Lace Border. Complete with stylish tassels.
 • Length: 2.3 meters.

Total Weight: 1.900 KG

Make a statement this Navratri with our Attractive Rayon Lehenga Choli Dupatta Set. It's a masterpiece that combines traditional charm with modern elegance, making you the center of attention at every celebration. This set is not only a feast for the eyes but also designed for your comfort and confidence.

Don't miss out on this opportunity to own a piece of our exclusive Navratri Collection. Order now and embrace the festivities in style!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ