ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Georgette's Floral Bliss: Pure Georgette Silk Sharara Set with Cutwork Border - XL Blouse, Free Size Sharara"

"Georgette's Floral Bliss: Pure Georgette Silk Sharara Set with Cutwork Border - XL Blouse, Free Size Sharara"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Blouse Size (Fully Stitched)
Sharara Size (Fully Stitched)
Color

🌸 Elevate your ethnic style with Georgette’s Sharara set, a stunning ensemble crafted for the modern woman who appreciates elegance and grace.

🌸 This exquisite set comprises a blouse and bottom wear, both meticulously fashioned from pure Georgette silk, renowned for its luxurious texture and graceful drape.

🌸 Adorned with a mesmerizing floral print and delicate cutwork border, every detail of this ensemble exudes sophistication and charm.

🌸 The Sharara features a free-size design, ensuring comfort and ease of movement for every body type. Meanwhile, the XL blouse comes with extra margin, offering the flexibility for self-alteration to sizes M, L, and XXL, ensuring a perfect fit for all. 

🌸 Whether you're attending a wedding, festival, or special occasion, Georgette’s Sharara set is bound to turn heads and leave a lasting impression.

🌸 Embrace timeless beauty and effortless style with this symbolic representation of tradition and modernity. Shop now and experience the epitome of ethnic elegance.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ