ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 31

akr94glamour.com

"Georgette Silk Ready To Wear Saree: Elegant Ethnic Attire for Effortless Grace"

"Georgette Silk Ready To Wear Saree: Elegant Ethnic Attire for Effortless Grace"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,199.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 1,199.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Embrace timeless elegance with our exquisite Ready To Wear Saree, crafted for those who appreciate luxury with convenience.

Saree Fabric: Experience the luxurious feel of pure soft Georgette silk, offering both opulence and comfort. 

Saree Pattern: Adorned with a beautiful array of colors in a mesmerizing design, this saree boasts a trendy and grand look. Its rich pallu adds an extra touch of elegance to your ensemble.

Blouse Fabric: The accompanying blouse is made of pure soft Georgette silk, ensuring a perfect match and adding to the overall allure of the attire. It comes with a running unstitched blouse piece for personalized tailoring.

Saree Type: Our Ready Pleated Saree offers convenience without compromising on style. With a length of 5.5 meters, it drapes flawlessly around you, exuding grace and sophistication.

Blouse Type: The unstitched blouse fabric, measuring 0.80 meters, allows you to customize the fit according to your preference, ensuring a flattering silhouette. 

Features:

  • Bright and Traditional Look: This saree embodies traditional charm with a modern twist, perfect for both casual and special occasions.

  • Lightweight and Easy to Drape: Designed for comfort and ease of wear, this saree is lightweight and effortlessly drapes around you, enhancing your natural grace.

  • Search Engine Optimization: Our saree is designed to catch the eye of those searching for elegant ethnic attire online, ensuring maximum visibility and reach.

Indulge in the beauty of tradition with our meticulously crafted Ready To Wear Saree, offering sophistication and convenience in one stunning ensemble.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ